Daftar Masuk

PERHATIAN: Anda perlu mendaftar sebagai pengguna di Portal Perak Digital sebelum Log Masuk ke aplikasi yang disediakan.

KAJI SELIDIK IMPAK KOMUNIKASI DAN PENJENAMAAN DIGITAL PERAK CORPORATION HOLDINGS

Tuan/Puan yang dihormati,

Kami sedang menjalankan kajiselidik impak komunikasi dan penjenamaan Digital Perak Corporation Holdings. Kami berharap tuan/puan dapat meluangkan masa untuk menjawab kajiselidik ini. Semua maklumat yang diperolehi dari kajiselidik ini adalah untuk tujuan kajian sahaja.

Sila klik disini...
Terima kasih diatas kerjasama Tuan/Puan.


 
Permohonan Saringan Awal Pensijilan Halal (i-HaQ)

Permohonan Pra Halal JAIPk telah dibuka.
Mohon Sekarang!


Permohonan Dana NGO

Peringatan bagi laporan
Sila muat naik laporan program didalam portal sebulan selepas tamat aktiviti/program. Sekiranya gagal memuat naik laporan aktiviti/program, permohonan untuk tahun berikutnya tidak akan diterima.

Sila ambil maklum bahawa mulai 1 April 2019 semua permohonan Dana NGO perlu dibuat melalui atas talian.


JABATAN MUFTI NEGERI PERAK

 1. Permohonan Penentuan Dan Semakan Arah Kiblat [muat-turun disini]
 2. Guru Agama Tauliah [muat-turun disini]
  a. Borang Permohonan Tauliah Mengajar (Borang TM1)
  b. Sukatan Pelajaran Peperiksaan
  c. Garis Panduan Pemilihan Calon Peperiksaan
  d. Permohonan kebenaran untuk menganjurkan dan memberi syarahan agama - Borang S1
  e. Permohonan kebenaran untuk menganjurkan dan memberi syarahan agama - Borang S2