Daftar Masuk

PERHATIAN: Anda perlu mendaftar sebagai pengguna di Portal Perak Digital sebelum Log Masuk ke aplikasi yang disediakan.

Pengumuman

Permohonan Dana NGO

Notis Penting
Tarikh akhir permohonan secara online sumbangan NGO adalah pada 15 Oktober 2019. Permohonan baru akan dibuka semula pada 1 Januari 2020.

Sila ambil maklum bahawa mulai 1 April 2019 semua permohonan Dana NGO perlu dibuat melalui atas talian.