Daftar Masuk

Permohonan Latihan Industri

Makluman
14 hari bekerja - Jabatan / Agensi akan maklum kepada pemohon berkenaan status permohonan.
7 hari bekerja - Pemohon perlu maklum kepada Jabatan / Agensi jika status permohonan "Berjaya".
Logo
PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI PERAK
Logo
JABATAN KERJA RAYA NEGERI PERAK
Logo
DIGITAL PERAK CORPORATION HOLDINGS

Semakan PermohonanSyarat-Syarat Permohonan

  1. Warganegara Malaysia.
  2. Pelajar yang sedang mengikuti pengajian di Universiti Awam (UA), IPTA/Swasta dalam dan luar negara.
  3. Pelajar boleh memohon mana-mana Jabatan/Bahagian/Unit yang difikirkan bersesuaian dengan bidang pengajian.
  4. Pelajar akan mengikuti latihan industri bersamaan dengan waktu pejabat yang ditetapkan pada hari bekerja.
  5. Pelajar hendaklah berpakaian kemas dan sopan sepanjang tempoh latihan industri.
  6. Permohonan juga perlu dikemukakan selewat-lewatnya satu (1) bulan sebelum tarikh latihan industri.
  7. Tempoh latihan industri adalah mengikut tarikh yang ditetapkan oleh Universiti Awam (UA), IPTA/Swasta.
  8. Setiap permohonan perlu sertakan Resume (Bahasa Melayu), Transkrip dan Surat Permohonan dari Universiti Awam (UA), IPTA/Swasta secara atas talian.
  9. Permohonan yang tidak lengkap akan ditolak.

Manual Pengguna

 Muat turun disini