Daftar Masuk

Permohonan Latihan Industri Kembali

Jabatan / Agensi:
JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI PERAK

Bidang latihan yang ditawarkan merangkumi bidang:-

 1. AL-QURAN DAN AL QIRAAT (KEPUJIAN)
 2. AL-QURAN DAN AL-SUNNAH DENGAN KOMUNIKASI (KEPUJIAN)
 3. BAHASA ARAB (TERJEMAHAN) (KEPUJIAN)
 4. BAHASA ARAB DAN KOMUNIKASI
 5. BAHASA ARAB DENGAN MULTIMEDIA (KEPUJIAN)
 6. BAHASA MELAYU
 7. BIOTEKNOLOGI
 8. DAKWAH DENGAN PENGURUSAN SUMBER INSAN (KEPUJIAN)
 9. DAKWAH ISLAMIAH DENGAN KEPUJIAN
 10. E-COMMERCE & PEMASARAN
 11. EKONOMI & KEWANGAN (KEPUJIAN)
 12. EKONOMI PERNIAGAAN
 13. FIQH DAN FATWA
 14. INDUSTRI HALAL
 15. KAUNSELING
 16. KAUNSELING ISLAM
 17. KEJURUTERAAN BIOKIMIA - BIOTEKNOLOGI
 18. KEJURUTERAAN KOMPUTER
 19. KESETIAUSAHAAN
 20. KEWANGAN
 21. KEWANGAN ISLAM
 22. KEWANGAN ISLAM (PASARAN MODAL) (KEPUJIAN)
 23. KEWANGAN ISLAM (PERBANKAN) (KEPUJIAN)
 24. KEWANGAN ISLAM KEPUJIAN
 25. KOMUNIKASI
 26. KOMUNIKASI (PERHUBUNGAN AWAM) (KEPUJIAN)
 27. LAIN-LAIN
 28. MUAMALAT (KEPUJIAN)
 29. PENGAJIAN ISLAM
 30. PENGAJIAN ISLAM ( BAHASA ARAB)
 31. PENGAJIAN ISLAM (AKIDAH & PEMIKIRAN ISLAM)
 32. PENGAJIAN ISLAM (DAKWAH)
 33. PENGAJIAN ISLAM (SYARIAH)
 34. PENGAJIAN QURAN & SUNNAH
 35. PENGAJIAN QURAN & SUNNAH DENGAN KEPUJIAN
 36. PENGURUSAN & TEKNOLOGI PEJABAT
 37. PENGURUSAN (INDUSTRI HALAL) (KEPUJIAN)
 38. PENGURUSAN INDUSTRI HALAL
 39. PENTADBIRAN AWAM (KEPUJIAN)
 40. SAINS (KEPUJIAN) SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
 41. SAINS (KEPUJIAN) SAINS KOMPUTER
 42. SYARIAH ISLAMIAH
 43. TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KOMPUTER
 44. TEKNOLOGI MAKANAN
 45. TEKNOLOGI MAKLUMAT
 46. TEKNOLOGI MAKLUMAT (APLIKASI ICT)
 47. TELEKOMUNIKASI
 48. UNDANG - UNDANG DALAM KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM
 49. UNDANG - UNDANG DAN SYARIAH
 50. USULUDDIN

MOHON SEKARANG