Daftar Masuk

Permohonan Latihan Industri Kembali

Jabatan / Agensi:
JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI PERAK

Bidang latihan yang ditawarkan merangkumi bidang:-

 1. AL-QURAN DAN AL QIRAAT (KEPUJIAN)
 2. AL-QURAN DAN AL-SUNNAH DENGAN KOMUNIKASI (KEPUJIAN)
 3. BAHASA ARAB (TERJEMAHAN) (KEPUJIAN)
 4. BAHASA ARAB DAN KOMUNIKASI
 5. BAHASA ARAB DENGAN MULTIMEDIA (KEPUJIAN)
 6. BAHASA MELAYU
 7. BIOTEKNOLOGI
 8. DAKWAH DENGAN PENGURUSAN SUMBER INSAN (KEPUJIAN)
 9. DAKWAH ISLAMIAH DENGAN KEPUJIAN
 10. E-COMMERCE & PEMASARAN
 11. EKONOMI & KEWANGAN (KEPUJIAN)
 12. EKONOMI PERNIAGAAN
 13. FIQH DAN FATWA
 14. INDUSTRI HALAL
 15. KAUNSELING
 16. KAUNSELING ISLAM
 17. KEJURUTERAAN BIOKIMIA - BIOTEKNOLOGI
 18. KEJURUTERAAN KOMPUTER
 19. KESETIAUSAHAAN
 20. KEWANGAN
 21. KEWANGAN ISLAM
 22. KEWANGAN ISLAM (PASARAN MODAL) (KEPUJIAN)
 23. KEWANGAN ISLAM (PERBANKAN) (KEPUJIAN)
 24. KEWANGAN ISLAM KEPUJIAN
 25. KIMIA PERINDUSTRIAN
 26. KOMUNIKASI
 27. KOMUNIKASI (PERHUBUNGAN AWAM) (KEPUJIAN)
 28. LAIN-LAIN
 29. MUAMALAT (KEPUJIAN)
 30. PENGAJIAN ISLAM
 31. PENGAJIAN ISLAM ( BAHASA ARAB)
 32. PENGAJIAN ISLAM (AKIDAH & PEMIKIRAN ISLAM)
 33. PENGAJIAN ISLAM (DAKWAH)
 34. PENGAJIAN ISLAM (SYARIAH)
 35. PENGAJIAN QURAN & SUNNAH
 36. PENGAJIAN QURAN & SUNNAH DENGAN KEPUJIAN
 37. PENGURUSAN & TEKNOLOGI PEJABAT
 38. PENGURUSAN (INDUSTRI HALAL) (KEPUJIAN)
 39. PENGURUSAN INDUSTRI HALAL
 40. PENTADBIRAN AWAM (KEPUJIAN)
 41. SAINS (KEPUJIAN) SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
 42. SAINS (KEPUJIAN) SAINS KOMPUTER
 43. SYARIAH ISLAMIAH
 44. TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KOMPUTER
 45. TEKNOLOGI MAKANAN
 46. TEKNOLOGI MAKLUMAT
 47. TEKNOLOGI MAKLUMAT (APLIKASI ICT)
 48. TELEKOMUNIKASI
 49. UNDANG - UNDANG DALAM KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM
 50. UNDANG - UNDANG DAN SYARIAH
 51. USULUDDIN

MOHON SEKARANG