Daftar Masuk

Permohonan Latihan Industri Kembali

Jabatan / Agensi:
MAJLIS BANDARAYA IPOH

Bidang latihan yang ditawarkan merangkumi bidang:-

 1. AGROTEKNOLOGI
 2. APLIKASI MULTIMEDIA
 3. ARKITEK & LANDSKAP
 4. ARKITEKTUR
 5. BAHASA INGGERIS
 6. BAHASA INGGERIS (KEPUJIAN)
 7. BAHASA INGGERIS KOMUNIKASI PROFESIONAL
 8. BANGUNAN
 9. EKONOMI
 10. EKONOMI & KEWANGAN (KEPUJIAN)
 11. EKONOMI & KEWANGAN (KEPUJIAN)
 12. EKONOMI (KEPUJIAN)
 13. EKONOMI PERNIAGAAN
 14. EKSEKUTIF KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
 15. INSPEKTOR KESIHATAN
 16. JURUTEKNIK
 17. KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) AWAM
 18. KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) AWAM (INFRASTRUKTUR)
 19. KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) BAHAN
 20. KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
 21. KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN ELEKTRIK
 22. KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN MEKANIKAL
 23. KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) MEKANIKAL
 24. KEJURUTERAAN AWAM
 25. KEJURUTERAAN BAHAN
 26. KEJURUTERAAN BANGUNAN
 27. KEJURUTERAAN KOMPUTER
 28. KEJURUTERAAN KOMUNIKASI
 29. KEJURUTERAAN MEKANIKAL
 30. KEJURUTERAAN MEKANIKAL (KEPUJIAN)
 31. KESETIAUSAHAAN
 32. KESIHATAN AWAM
 33. KESIHATAN PERSEKITARAN
 34. KEWANGAN
 35. KEWANGAN ISLAM (PASARAN MODAL) (KEPUJIAN)
 36. KOMUNIKASI
 37. KOMUNIKASI & PENGAJIAN MEDIA
 38. KOMUNIKASI & PENGAJIAN MEDIA
 39. KOMUNIKASI (KEPUJIAN) PENGAJIAN MEDIA
 40. KOMUNIKASI (PERHUBUNGAN AWAM) (KEPUJIAN)
 41. KOMUNIKASI DAN MEDIA
 42. KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN)
 43. MATEMATIK (KEWANGAN)
 44. MATEMATIK KEWANGAN
 45. MULTIMEDIA
 46. PELUKIS SENI BINA
 47. PENDIDIKAN SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK
 48. PENGAJIAN PERBANKAN
 49. PENGAJIAN PERNIAGAAN
 50. PENGURUSAN
 51. PENGURUSAN & TEKNOLOGI PEJABAT
 52. PENGURUSAN (KEPUJIAN)
 53. PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT
 54. PENGURUSAN HARTA TANAH
 55. PENGURUSAN HARTA TANAH (KEPUJIAN)
 56. PENGURUSAN HARTANAH
 57. PENGURUSAN HARTANAH (KEPUJIAN)
 58. PENGURUSAN KEWANGAN
 59. PENGURUSAN KEWANGAN ISLAM
 60. PENGURUSAN LOGISTIK
 61. PENGURUSAN MAJLIS (KEPUJIAN)
 62. pengurusan pejabat
 63. PENGURUSAN PELANCONGAN
 64. PENGURUSAN PEMBINAAN
 65. PENGURUSAN PEMBINAAN (KEPUJIAN)
 66. PENGURUSAN PERKHIDMATAN PELANGGAN (KEPUJIAN)
 67. PENGURUSAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN)
 68. PENGURUSAN PERPUSTAKAAN
 69. PENGURUSAN PROJEK
 70. PENGURUSAN PROJEK PEMBINAAN
 71. PENGURUSAN SISTEM PEJABAT (KEPUJIAN)
 72. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
 73. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
 74. PENILAIAN HARTA TANAH
 75. PENILAIAN HARTANAH
 76. PENTADBIRAN AWAM (KEPUJIAN)
 77. PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
 78. PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PERBANKAN ISLAM
 79. PERAKAUNAN & KEWANGAN
 80. PERANCANGAN BANDAR & WILAYAH
 81. PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH (KEPUJIAN)
 82. PERBANKAN
 83. PERBANKAN DAN KEWANGAN
 84. PERBANKAN DAN KEWANGAN ISLAM
 85. PERHUBUNGAN AWAM
 86. PERHUBUNGAN AWAM (KEPUJIAN)
 87. PERNIAGAAN
 88. PERNIAGAAN (KEWANGAN) (KEPUJIAN)
 89. PERNIAGAAN (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) (KEPUJIAN)
 90. PERUNDANGAN
 91. RANGKAIAN KOMPUTER
 92. SAINS (KEJURUTERAAN SISTEM MAKLUMAT)
 93. SAINS (KEPUIAN) MATEMATIK & EKONOMI
 94. SAINS (KEPUJIAN) EKONOMI & KEWANGAN
 95. SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK
 96. SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK PENGKOMPUTERAN
 97. SAINS (KEPUJIAN) PERAKAUNAN & KEWANGAN
 98. SAINS (KEPUJIAN) PERBANKAN & KEWANGAN
 99. SAINS (KEPUJIAN) SAINS KOMPUTER
 100. SAINS (KEPUJIAN) SENIBINA
 101. SAINS KESETIAUSAHAAN
 102. SAINS KOMPUTER
 103. SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) KOMUNIKASI DATA DAN PERANGKAIAN
 104. SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA
 105. SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN NETSENTRIK
 106. SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERPUSTAKAAN
 107. SASTERA (KEPUJIAN) DALAM PENGURUSAN PENTADBIRAN
 108. SASTERA (KEPUJIAN) DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
 109. SENI LUKIS DAN SENI REKA (GRAFIK & MEDIA DIGITAL)
 110. SUMBER MANUSIA
 111. TEKNOLOGI KEJURUTERAAN BANGUNAN
 112. TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KOMPUTER
 113. TEKNOLOGI MAKLUMAT
 114. UKUR BAHAN
 115. UKUR BAHAN (KEPUJIAN)
 116. UNDANG - UNDANG
 117. UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN)

MOHON SEKARANG

Syarat Permohonan

 • Pelajar terdiri dari warganegara Malaysia sahaja.
 • Pengambilan pelajar untuk menjalani latiham dibuat mengikut keperluan pihak Majlis.
 • Pengambilan pelajar adalah mengikut kesesuaian kursus.
 • Pelajar tidak layak mendapat apa-apa elaun, kemudahan cuti, rawatan perubatan dan kemudahan lain yang diterima oleh anggota Majlis.
 • Pelajar boleh dibenarkan bercuti dengan kebenaran tanpa dibayar sebarang elaun sepanjang bercuti.
 • Tempoh latihan amali adalah mengikut tempoh yang ditetapkan oleh institusi pengajian pelajar, walaubagaimanapun elaun adalah dihadkan kepada maksimum 3 bulan sahaja.
 • Waktu latihan amali pelajar dalah mengikut waktu kerja (pejabat) Majlis Bandaraya Ipoh iaitu 8.00 pagi hingga 5.00 petang.
 • Pelajar akan menerima elaun mengikut hari berkerja sahaja dan tidak termasuk hari cuti awam/umum/hujung minggu.
 • Kadar pembayaran elaun adalah sebanyak rm15.00 sehari terhad kepada maksimum 3 bulan sahaja.