Daftar Masuk

Permohonan Latihan Industri Kembali

Jabatan / Agensi:
PEJABAT DAERAH DAN TANAH HULU PERAK, GERIK

Bidang latihan yang ditawarkan merangkumi bidang:-

  1. APLIKASI MULTIMEDIA
  2. BAHASA INGGERIS (KEPUJIAN)
  3. EKONOMI & KEWANGAN (KEPUJIAN)
  4. KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) AWAM (INFRASTRUKTUR)
  5. KEJURUTERAAN BANGUNAN
  6. KEWANGAN
  7. PENGURUSAN KEWANGAN
  8. TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) PEMBANGUNAN SISTEM PERISIAN
  9. TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN RANGKAIAN

MOHON SEKARANG