Daftar Masuk

Permohonan Latihan Industri Kembali

Jabatan / Agensi:
PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI PERAK

Bidang latihan yang ditawarkan merangkumi bidang:-

 1. APLIKASI MULTIMEDIA
 2. GEOMATIK
 3. IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN
 4. IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEWANGAN)
 5. KESETIAUSAHAAN
 6. KEWANGAN
 7. KEWANGAN & PELABURAN
 8. KEWANGAN ANTARABANGSA
 9. KEWANGAN ISLAM
 10. KOMUNIKASI
 11. KOMUNIKASI (KEPUJIAN) PENGURUSAN KOMUNIKASI DAN POLISI
 12. KOMUNIKASI (PERHUBUNGAN AWAM) (KEPUJIAN)
 13. PENGURUSAN
 14. PENGURUSAN & TEKNOLOGI PEJABAT
 15. PENGURUSAN AWAM DENGAN KEPUJIAN
 16. PENGURUSAN KEWANGAN
 17. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
 18. PENTADBIRAN AWAM
 19. PENTADBIRAN AWAM (KEPUJIAN)
 20. PENTADBIRAN KORPORAT
 21. PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) KEWANGAN
 22. PERAKAUNAN
 23. PERBANKAN DAN KEWANGAN
 24. SAINS KESETIAUSAHAAN
 25. SAINS KOMPUTER
 26. SUMBER MANUSIA
 27. TEKNOLOGI MAKLUMAT
 28. TEKNOLOGI MAKLUMAT (TEKNOLOGI DIGITAL)
 29. UKUR TANAH
 30. UNDANG - UNDANG

MOHON SEKARANG