Daftar Masuk

Permohonan Latihan Industri Kembali

Jabatan / Agensi:
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PERAK

Bidang latihan yang ditawarkan merangkumi bidang:-

  1. KESETIAUSAHAAN
  2. KEWANGAN
  3. KOMUNIKASI MEDIA BAHARU
  4. PENTADBIRAN AM
  5. PERANCANGAN BANDAR & WILAYAH
  6. PERHUBUNGAN AWAM
  7. PSIKOLOGI
  8. SAINS POLITIK
  9. TEKNOLOGI MAKLUMAT

MOHON SEKARANG