Daftar Masuk

Permohonan Dana NGO

Peringatan bagi laporan
Sila muat naik laporan program didalam portal sebulan selepas tamat aktiviti/program. Sekiranya gagal memuat naik laporan aktiviti/program, permohonan untuk tahun berikutnya tidak akan diterima.
Bantuan Teknikal

 Digital Perak Corporation Holdings (DigitalPerak)

 05-526 1881

Semakan Permohonan