Daftar Masuk

PERHATIAN: Anda perlu mendaftar sebagai pengguna di Portal Perak Digital sebelum Log Masuk ke aplikasi yang disediakan.

Ingin berdaftar sebagai peniaga (vendor) di WarongKu.


Adakah Aplikasi Permohonan Jawatan Kosong memudahkan anda memohon jawatan yang diiklankan di Portal ini?

Ya
84%

Tidak
15%

JABATAN MUFTI NEGERI PERAK

 1. Permohonan Penentuan Dan Semakan Arah Kiblat [muat-turun disini]
 2. Guru Agama Tauliah [muat-turun disini]
  a. Borang Permohonan Tauliah Mengajar (Borang TM1)
  b. Sukatan Pelajaran Peperiksaan
  c. Garis Panduan Pemilihan Calon Peperiksaan
  d. Permohonan kebenaran untuk menganjurkan dan memberi syarahan agama - Borang S1
  e. Permohonan kebenaran untuk menganjurkan dan memberi syarahan agama - Borang S2